Screenen van uw huurder met Huurcheck

Snel verhuren is belangrijk maar daarbij wil Max Property Rentals niet de kwaliteit uit het oog verliezen. Een goede huurder is niet alleen belangrijk voor een goede huurperiode, het maakt uw vastgoed ook beter verkoopbaar indien u, op termijn , uw portefeuille wilt verkopen. Om die reden werken wij alleen met volledig goedgekeurde dossiers van Huurcheck. Huurcheck is een onafhankelijke organisatie die uw kandidaat huurder grondig screent. Nadat Max Property Rentals een huurder voor uw woning geselecteerd heeft wordt de potentiele kandidaat altijd door ons gescreend. Nadat wij de kandidaat ‘goed’ bevonden hebben wordt het dossier nogmaals gecontroleerd door Huurcheck. Dit betekent dat al onze huurders volledig gescreend zijn. Alle huurders van Max Property Rentals worden gescreend op BKR Sanctie, BKR-PEP, BKR Insolventie, EDR zakelijk, EDR consument, ConsumatriX, Experian en Focum. De echtheid van het ID wordt gecontroleerd door BKR Online ID check en BKR VIS . Alle woningen die verhuurd worden door Max Property Rentals ontvangen een zogenaamd verhuurders certificaat. Een zeker gevoel!