Financieel / Administratief beheer

  • Verzenden van Huurfacturen aan huurders
  • Incasseren van huren inclusief financiële afhandeling
  • Huurpenningen verlopen over de veilige derdengeldenrekening van Max Property Management
  • Maandelijkse ( administratieve ) huurafrekening aan verhuurder verzorgen
  • Bewaken van huurbetaling en adequaat handelen bij huurachterstanden
  • Verzorgen van aanmaningen en een volledig incassotraject tot en met de inschakeling van gerechtsdeurwaarder. Op basis van No Cure No Pay
  • Verrichten van technische dienst betalingen na toestemming van verhuurder
  • Verzorgen van huurverhogingen ( indexeren) met bijbehorende schriftelijke kennisgeving aan de huurder
  • Administreren en verrekenen van voorschotten en kosten van diensten en service aangelegenheden
  • Ondersteunen van de huurder bij aanvraag van de Rotterdamse huisvesting vergunning