Sociaal beheer

  • Bij burenkwesties de rol als mediator aannemen
  • Hulp en ondersteuning bij aanvraag van woonvergunning